• Magyar
  • English
Header Logo

Energiaelosztó rendszerek, felügyeleti eszközök, erőművi automatizálás, rendszerintegráció
mérnöki, szakértői szolgáltatások

Mérnöki tanácsadás

Mérnökiroda szogáltatásai

  • Íves zárlat okozta sérülésNagy-, közép- és kisfeszültségű készülékek, közép- és nagyfeszültségű tokozott berendezések részletes típusvizsgálati jegyzőkönyveinek elbírálása, tenderek kiírása, tenderek elbírálásánál szakértői vélemény.Fenti új készülékek, berendezések típusvizsgálati jegyzőkönyvei alapján a katalógus lapjainak elkészítése.
  • Fenti készülékek típus- és darabvizsgálatainak irányítása, illetve szakértőként az azokon való részvétel (megrendelő képviseletében készülékek átvétele), darabvizsgálati mérőlapok ellenőrzése.
  • Komolyabb mérnöki tevékenységet igénylő egyéb feladatok kidolgozása. Pl. Kell-e és ha igen, hova kell beépíteni fémoxid túlfeszültség korlátozót? Különleges feltételeknek (gyakori kapcsolás, nagy VSF meredekség stb.) megfelelő megszakító kiválasztása,  stb.
  • Meghibásodásoknál, üzemzavaroknál szakértői tevékenység.Íves zárlat okozta sérülés