• Magyar
 • English
Header Logo

Energiaelosztó rendszerek, felügyeleti eszközök, erőművi automatizálás, rendszerintegráció
mérnöki, szakértői szolgáltatások

Zárlati Próbaállomás

Infoware labor mérőtrafókA Budapesti Elektromos Művek Rt. 1936-ban alapított Vizsgálóállomása (Bp., Tutaj u. 3-5) 2000-ben megszűnt, telephelye eladásra került. A főbb berendezéseket és vizsgálati eszközöket az INFOWARE ZRt. vásárolta meg és ezekből a Szigetszentmiklós, Határ u. 22. alatti  telephelyén felépítette a Zárlati Próbaállomást. A kor követelményeinek megfelelően a legkorszerűbb méréstechnikai eszközök, száloptikás adatátviteli, automatikus mérő, vezérlő  és kiértékelő rendszerek kerültek kialakításra.

A 22kV-os üzemi sínről táplált Zárlati Próbaállomás vizsgálati lehetőségei megegyeznek az ELMŰ Rt. Vizsgálóállomás vizsgálati jellemzőivel, sőt vezetője,
dr. Mihálkovics Tibor és személyzetének egy része is azonos.


A főbb vizsgálati paraméterek

 • lökőfeszültségű vizsgálat 250kV-igGörbék
  Transzformátorok, kábelek, előszerelt állomások, megszakítók, szakaszolók,  szigetelők,  stb. szabványos 1,2/50μs hullámalakú feszültséggel történő vizsgálata, program vezérléssel és kiértékeléssel • ipari frekvenciás feszültségpróba 150kVeff-igLabor mérőműszer
  Transzformátorok, kábelek, előszerelt állomások, megszakítók, szakaszolók, szigetelők,  stb. vizsgálata 150kVeff -ig. Ide tartozik a feszültségkémlelők, kesztyűk stb. villamos szilárdságának és szivárgó áramának mérése
 • részleges kisülés mérése 100kVeff-ig
   A transzformátorok, kábelek stb.vizsgálatainál a részleges letörés látszólagos töltésének mérését rendszerint 100kV-ig végezzük. A pontos mérést a kisülésmentes táptranszformátor, a robosztus Tettex gyártású műszer és a kis háttérzaj (< 1pC) biztosítja.
  A két táptranszformátor kaszkád kapcsolásával 200kV-ig lehet mérni.
 • zárlati vizsgálatok 60MVA-ig
  60 MVA-nál kisebb zárlati megszakítási vizsgálatok
  Középfeszültségű megszakítók kapacitív áramú megszakítóképességének vizsgálata
  Középfeszültségű megszakítók zárlati megszakítóképességének vizsgálata szintetikus áramkörben

 • zárlatbiztossági vizsgálatok 63kAeff-igSF 6 megszakító vizsgálat
  Kis impedanciájú próbatárgyak, megszakítók, szakaszolók, kábelek, áramváltók, elosztók, stb. zárlatbiztossági vizsgálata 63kAeff-ig
  Transzformátorok és nagyobb impedanciájú próbatárgyak zárlatbiztossági vizsgálata
 • melegedési vizsgálatok 5000A-ig
  Nagyimpedanciájú próbatárgyak, transzformátorok melegedési vizsgálatai
  Kisimpedanciájú próbatárgyak (gyűjtősínek, fémtokozott berendezések, kábelek stb.)
  melegedési vizsgálatai
 • Kis- és középfeszültségű kötőelemek és kábelszerelvények ciklikus vizsgálatai
  A berendezések és szerelvények ciklikus vizsgálatára kialakított FieldPoint ipari
  adatgyűjtő az erősáramú kábelek vezetőinek sajtolt és mechanikus kötőelemeire
  előírt szabványos ciklikus vizsgálatok lefolytatását teszi lehetővé.
  A középfeszültségű kábelszerelvények szabványos ciklikus vizsgálatainál a hőmérséklet
  és a terhelő áram folyamatos regisztrálását a Therm 5500 adatgyűjtő végzi.

 

 

Letölthető dokumentum:
Zárlati próbaállomás
pdf