• Magyar
 • English
Header Logo

Energiaelosztó rendszerek, felügyeleti eszközök, erőművi automatizálás, rendszerintegráció
mérnöki, szakértői szolgáltatások

MAB V2 és MAB3 GWY irányítástechnikai rendszer

A MABV2 irányítástechnikai rendszert a villamos energia termelő és elosztó rendszerek felügyeletére és távműködtetésére lett kifejlesztve, de természetesen egyéb rendszerekben is alkalmazható. A rendszer hardver és szoftver komponensei teljesítik az iparágiban előírt követelményeket és zavartatási szabványokat.
A következő sémán látható az irányítástechnikai rendszer alkotó elemei:
 Cu egység

 Rendszerkép 1.


 

A rendszer három részre osztható:

 • RTU (Remote terminal unit) készülékei csatlakoznak a technológiához, elvégzik az adatgyűjtést és feldolgozást. Az RTU mezőgépekből és kommunikációs egységből épül fel.
 • A SCADA rendszer biztosítja a kezelők számára az ember-gép interfészt (MMI), melyen keresztül felügyelhetik és működtethetik a technológiát.
 • A diszpécser központ szerepel a blokksémán, de nem képezi a rendszerünk részét, csak információ csere történik a két rendszer között. Erőművekben a diszpécser központ szerepét leggyakrabban az erőmű folyamatirányító rendszere tölti be. Természetesen az RTU több diszpécser és folyamatirányító központtal képes egyszerre kommunikálni.
 • A MABV2 irányítástechnikai rendszer egy nagyon rugalmas és könnyen skálázható rendszer. A kisméretű alállomási irányítástechnikától a nagyméretű redundáns alkalmazásokig terjed a kivitelezhető rendszereink kínálata.

RTU

 

Rendszerkép 2.


A mező szintű (cella, leágazás, trafó, stb.) funkciók MABV2 mezőgépszinten (BU) kerülnek megvalósításra. A rendszer alapvető filozófiája a mezőorientáltság, de természetesen költségtakarékossági okokból egy mezőgép több cellát, mezőt kezelhet. Nagyobb technológiai egységekhez (pl. nagy/középfeszültségű transzformátorok) akár több mezőgép is használható.
A mezőorientáltság legfőbb előnyei a centralizált megvalósítással szemben:
 •  egyszerűbb szerelhetőség és üzembe helyezés
 • szervizelés és karbantartás esetén csak a karbantartott mező irányítástechnikája esik ki a rendszerből. Az irányítástechnika maradék része zavartalanul üzemel.
 • a mezőorientáltságnak köszönhetően a mezőgépek közötti kölcsönhatás a minimálisra korlátozódik. Egy mezőgép kiesése esetén csak az állomási szintű funkciók sérülhetnek. Ilyen például az állomási szintű retesz feloldás.
 • a mezőorientált rendszerek bővítése egyszerűbb


Az RTU-ban megvalósított alapfunkciók:

 • Belső folyamat csatolás: digitális és analóg bemeneti kártyák közvetlenül fogadják a technológia felől érkező jeleket. Nincs szükség külső folyamatcsatoló egységek használatára. Digitális kimeneti kártyák közvetlenül képesek a megszakítók és a szakaszolók működtetésére. A jelfeldolgozás és az események időbélyegezése mindig kártya szinten történik. A MABV2 készülékek moduláris felépítésűek, a konkrét készülékeket a tervezés folyamán az igényeknek megfelelően lehet kialakítani. A moduláris felépítés hardver és szoftver szinten egyaránt megjelenik a MABV2 rendszerben.
 • I/O szerver: ez funkció mindig kommunikációs egység (CU) szinten kerül megvalósításra. Az I/O szerver kommunikál a mezőgépekkel és rendszerben lévő egyéb intelligens eszközökkel (védelmek, automatikák). A rendszerben egy vagy több I/O szerver gyűjtheti az információt a terepi készülékekből. Az adatokat az I/O szerver továbbítja az adatbázis szerver felé. Az adatbázis szerver felől érkező parancsokat az I/O szerver továbbítja a mezőgépek felé.
 • Adatbázis szerver: ez a modul felelős az állomási szintű adatbázis felépítéséért, a felsőbb irányok (Scada, diszpécser központ) kiszolgálásáért. Az adatbázis szerver minden felsőbb iránynak a többitől független esemény puffert hoz létre.
 • Időszerver: az időszerver gondoskodik a rendszeridő beállításáról minden szinten. Az időalapot általában egy GPS vevő biztosítja, de érkezhet a rendszer idő a Scada, vagy a diszpécser központ felől is. Prioritásos rendszer határozza meg, hogy melyik időalap forrásból vegye az időszerver a rendszeridőt. Az időszinkronozásnak köszönhetően a mezőgépek közötti időcsúszás nem haladja meg a +/- 2 ms-ot
 • Redundancia: a rendszer megbízhatóságát tovább növelhető az I/O, az adatbázis, és az időszerver megkettőzésével. A meleg tartalék funkció kommunikációs egység szinten működik. Ha sérül az elsődleges egység. akkor a rendszer automatikusan áttér a meleg tartalékra. A felhasználók nem rendszer működésében nem érzékelnek változást, csak figyelmeztető üzenetet kapnak az elsődleges egység kieséséről.


A mezőgépek és a CU egység optikai (műanyag, üveg) vagy RS485 hálózaton keresztül kommunikálnak. Az optikai hálózat sugaras felépítésű, de egyes védelmeknél hurkolt hálózatot is használható. A mezőgépek és a védelmek a az optikai multiplexer (MUX) egységbe csatlakoznak.. A multiplexerben több független csatornát lehet létrehozni. Minden csatornához a CU egységben egy-egy kommunikációs kártya tartozik. A csatornákon a kommunikáció gyakorlatilag párhuzamosan folyik, így több csatorna használata növeli a kommunikációs sávszélességet. RS485 kommunikációs hálózat esetén busz rendszert használunk. Nincs MUX egység, a vonalak a CU egységből indulnak.
Az I/O szerver támogatja az iparágban elterjedt protokollok használatát, ezáltal megkönnyítve más gyártók készülékeinek integrálást a rendszerünkbe. Jelenleg az alábbi protokollokat támogatjuk:

 • IEC 870-5-101 balanced and unbalanced
 • IEC 870-5-103
 • IEC 870-5-104
 • IEC 61850
 • SPA
 • MODBUS
 • ACM
 • JBUS
 • SAM
 • TELMAA
 • 3964R
 • Protecta master
 • Sinaut
 • MABV2 mezőgépekhez a saját MABP protokoll, vagy a szabványos IEC 870-5-101 használható.

Az adatbázis szerver a Scada-val és diszpécser központokkal Ethernet hálózaton, vagy soros vonalon kommunikál (RS232, RS485, optika). Az adatbázis szerver az IEC 870-5-101-es, vagy a TCP/IP alap IEC 60870-5-104-es protokollokat támogatja. Az RP570 és a SAM protokollok használatát már új rendszerekben nem támogatjuk, de szükség esetén ezek használata is lehetséges.

 

MAB3 GWY Kommunikációs Gateway

A MAB3 GWY egy továbbfejlesztett MAB RTU amely a következő új funkciókkal bővült:

 • IEC 61850 alapú rendszerekhez alkalmazható
 • Kompatibilis a régebbi telepítésű rendszerekkel
 • Kompatibilis más gyártók készülékeivel (Siemens, ABB, GE, Protecta)MAB3 GWY
 • Többféle elrendezés
  • Mező orientált
  • Centralizált
  • Vegyes
 • Minden szinten skálázható
 • Opcionálisan több nyelvű is lehet
 • Nagyobb működési biztonság
  • Opcionális redundáns tápellátás
  • Opcionális redundáns GWY
  • Opcionális redundáns kommunikációs LAN vonalak
 • Gyors HS ARM CPU-k
 • Multiprocesszoros rendszer felépítés
 • Bővített kommunikációs fizikai portok: LC, USB portok
 • GPS NTP server modul
 • Bővített felhasználói szolgáltatások
  • FTP kapcsolat
  • Webserver
  • SSH
  • E-mail küldési lehetőség
 • Nagyobb adatbázis méret 30 000 pontig
 • Karbantartó programok
  • Távoli elérhetőség
  • NAGIOS Monitoring információ
 • MAP2 Grafikus konfigurálás

 

Letölthető dokumentum:
MAB V2 irányítástechnika
 pdf