• Magyar
 • English
Header Logo

Energiaelosztó rendszerek, felügyeleti eszközök, erőművi automatizálás, rendszerintegráció
mérnöki, szakértői szolgáltatások

Infoware Készülékek

MZOA Optikai jelszint-átalakító 

 • 220V / 24VDCkétállapotú optikai jel-leválasztás
 • bemeneten két négyes csoport, a kimenet tápfeszültsége nyolc önálló zavarszűrés, hiszterézis-beállítás
 • csoportonként két-két jelre negálási lehetőség
 • több (max. 4) készülék egy dobozban elhelyezhető, ekkor az első eszköz tápfeszültséggel elláthatja a többit
 • Weidmüller ipari csatlakozókkal szerelve mindkét oldalon

  Mozaik opto jelátalakító

MoDr (Mosaic Driver) mozaik sémameghajtó rendszer

A MoDr az INFOWARE ZRt. által legyártott készülék és rendszer, amelynek feladata a sématáblák jelzéseinek megjelenítése. Alapkiépítésben az eszköz a sématáblán elhelyezett információt szolgáltató eszközök és az adatokat összegyűjtő számítógépes rendszer között teremt kapcsolatot. A meghajtó alkalmas LED-ek, különböző kijelzők, digitális és analóg be- és kimenetek kezelésére. A mozaik meghajtó rendszer rugalmasan igazítható a sématábla felépítéséhez, mivel a rendszer készülékei belső nagysebességű hálózaton keresztül összekapcsolhatók, és az egyes készülékek is bővíthetők.

MoDr alkalmazások

 • Általános sémameghajtás
  Mosaic DriverA technológia felől a terepi adatgyűjtő által összegyűjtött jelzéseket a MoDr soros vonalon fogadja, és a diszpécserhelyiségben az előre beállított algoritmusok és hozzárendelések alapján kimenetein megjeleníti.
 • Hibajelzés
  A technológia hibajelzései közvetlen kábelezéssel érkeznek a készülékbe, és a helyes állapot-kijelzés jelenik meg, annak megfelelően, hogy élő vagy megszűnt, nyugtázott vagy nyugtázatlan a hiba. A rendszeren belül a villogás szinkronizált. A be- és kimenetek paraméterezéssel logika közbeiktatásával is szabadon összeköthetők.
 •  Óra kijelzése
  A GPS dekóderrel szerelt sémameghajtó alkalmas 3*2*7 szegmenses kijelzők pontos meghajtására, a dátum és az idő megjelenítésére A soros vonali csatlakozással szerelt digitális műszereket is képes folyamatosan alapjellel ellátni.
 • Analóg kijelzők meghajtása
  A MoDr soros vonali csatlakozással szerelt digitális műszereket iis képes folyamatosan alapjellel ellátni.

 MoDr rendszer építőelemei

 • Gateway
  A rendszer "feje", amely kezeli a külső Modbus vonalat és szinkronizálja a CAN buszra felfűzött MoDr elemeket
 • Alapelem
  MoDr készülék, amely a többi eszközzel CAN-busz segítségével cserél adatokat
 • Kimeneti bővítő
  Bővítő elem, amely a kimeneti kapcsolók számát növeli meg a készüléken belül
 • Bemeneti bővítő
  Bővítő elem, amely hiba- és egyéb jelzések közvetlen beolvasására szolgál
 • D3 konfigurátor
  Grafikus alapú szoftver eszköz, amely az alkalmazás megtervezését, paraméterezését és dokumentálását segíti
 • Sterm terminál
  Egyszerű szoftver eszköz általános ellenőrzési funkciókkal és a külső adatátviteli iirány beállítási, tesztelési, letöltési lehetőségével

Transzformátor fokozatállásjelző

A villamosenergia-elosztó hálózatok NF/KÖF kapcsolatainak szekunder árama és a táplált hálózatok vesztesége változó. A nagyobb transzformátorok
emiatt fokozatkapcsolóval szereltek. Az INFOWARE TRFFJK készüléke alkalmas arra, hogy a transzformátor fokozatállását a szekunder térben megjelenítse, illetve digitális jelként az irányítástechnika számára szolgáltassa.Fokozat jelzés

A TRRFKJ működési elve

 • A TRFFA(fokozat-távadó) készülék a transzformátor fokozatállás-kapcsoló “n-1” jelét olvassa, és annak dekódolásával állítja elő a szükséges bináris jelet. Ezt az alállomás segédfeszültségét kapcsolva statikusan, kábelen juttatja el a vevőegységig, így az adatátvitel zavarvédettsége is biztosított.
 • A TRFKJ vevő- és kijelző egység lemezbe vagy mozaik táblába építve dekódolja a bináris jelet és 2*7 szegmenses LED-es kijelzőn megjeleníti.
 • ATRFTP tápegység szolgáltatja a logikai ill. megjelenítési feszültségszintet mind a távadó, mind pedig a vevő / kijelző egység felé.

 A készülék alkalmazásának előnyei

 • 19 (27) kábelér helyett hat ér elég, hogy a hasznos információ a feldolgozás helyére jusson.
 • Statikus adat kerül a központba: egyszerűen ellenőrizhető, mérhető, és a hagyományos eszközökkel feldolgozható.
 • Az információ-átvitel feszültségszintje az alállomás saját segédfeszültsége, növelve a feldolgozhatóságot és a zavarérzéketlenséget.
 • A binárisan kódolt információ az alállomási iirányítástechnika számára is könnyen hozzáférhető.
 • A kódoló (adó) egység mindkét oldalán beköthető, segítve az elhelyezhetőséget az általában szűk helyen, és lehetővé téve független vevő-rendszerek kialakítását is.
 • A vevő és a kijelző egység egy dobozba került, csökkentve a berendezés helyigényét.

IFI-4 Alállomási hibajelző készülék

Az INFOWARE elektronikus hibajelző reléi villamosipari alkalmazásra készültek, és számos funkcióval rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a hibafelismerést az ellenőrzött rendszerben.IFI 1

Vizuális megjelenítő funkciók csatornánként

 1. hibajel negálása, tiltása
 2. bemeneti szűrés 1 ms-os felbontással, 1 - 255 ms-ig konfigurálhatóan
 3. időzíthető hibaérzékelés (10 ms - 255 ms, illetve 1 s - 255 s)
 4. hiba- vagy állapotjelző funkció
 5. konfigurálás Windows alapú grafikus segédszoftverrel, RS-232 csatornán keresztül
 6. globális nyugta illetve teszt parancsok kiadása adatátviteli csatornán keresztül
 7. választható (konfigurálható) LED-színek

A készülék valamennyi kimenete és jelzése próbálható a szükséges, minden állapotot megmozgató szekvenciával. Feszültség-kimaradás esetén a készülék megjegyzi a nyugtázatlan hibajelzéseket. A tápfeszültség visszatértekor a saját ÜKE LED nyugtázásig villog, a hibajelzések pedig csatornánként jelzik az aktuális állapotot, illetve a korábbi nyugtázatlan hibákat. A tápfeszültség-mentes időszak eseményeiről a készülék természetesen nem tud.

 

Letölthető dokumentum:
Készülékek -MZOApdf
 Készülékek -MoDrpdf
 Készülékek -TRFFpdf
 Készülékek - IFI-4
pdf